Kostnadsbesparingar hos Statens Historiska Museer

MissionPoint har i en förstudie åt Statens Historiska Museer dokumenterat nuläget och identifierat förbättrings- och moderniseringspotential. Resultatet blev en handlingsplan som innefattar både teknik- och  kostnadseffektivisering. MissionPoint har i samarbete med SHM även drivit igenom dessa förändringar vilket har inneburit stora kostnadsbesparingar för SHM.

Dela detta inlägg!