MissionPoint hjälper Inrego uppnå modern IT med Microsoft 365

Inrego är Sveriges marknadsledande aktör inom andrahandsmarknad av PC-enheter. MissionPoint agerar strategiskt och tekniskt stöd till den egna IT-avdelningen och tillsammans har en moderniseringsplan etablerats som täcker in allting från enhetshantering till kommunikation och digitalt samarbete.
Förutom att ge Inregos medarbetare moderna verktyg (såsom Office 365, Teams, OneDrive), syftar projektet till att effektivisera och automatisera så stor del av IT-administrationen som möjligt samt att förbättra informationssäkerhet.
Projektet innefattar i sin första fas migrering till Microsoft Office 365, samarbete i Teams och klienthantering med Intune och Autopilot. I kommande fas kopplas samtliga enheter enbart till Azure AD så att behovet av lokal serverinfrastruktur minimeras.

Dela detta inlägg!