MissionPoint hjälper SIWI med mobilitet

MissionPoint hjälper SIWI att upphandla mobiltelefonerna och nödvändig kringutrustning såväl som att bistå med projektplanering och rådgivning kring MDM-hantering (Mobile Device Management) och informationssäkerhet.

Dela detta inlägg!