MissionPoint lanserar Co-Pilot och IT Governance

Att oberoende kunna ge de bästa IT-råden ledde till att MissionPoint grundades 2015. Efter nära 4 års intensiv förändringsledning hos mer än 60 verksamheter lanserar vi nu officiellt våra avtalstjänster; MissionPoint IT Governance – den ofrivillige IT-chefens räddare i nöden och MissionPoint Co-Pilot – IT-chefens bästa vän. Tjänsterna, som redan har levererats sedan juni -18, syftar till att över tid säkerställa kostnadseffektivitet, konkurrenskraft och säkerhet i våra kunders IT-miljöer.   

Okej, varför?

Jo, därför att IT-leverantörer sällan tillför proaktivt och strategiskt värde för kunden. Därför att kunden till IT-leverantörer får för lite uppmärksamhet under avtalstiden. För att för många har långa avtal med stora inlåsningseffekter. För att den lojala kunden betalar mest. Och för att man inte har ekonomiska förutsättningar att upprätthålla intern kompetens i takt med dagens oerhört snabba teknikutveckling. Läs mer om dessa utmaningar här!

Men hur kan dessa problem undvikas?

 • Kompetenta resurser som regelbundet lägger tid på omvärldsbevakning och parallellt bygger erfarenhet av pragmatiskt moderniseringsarbete
 • En rullande IT-plan grundad i verksamhetens behov och krav som regelbundet följs upp, revideras och exekveras
 • En etablerad tydlig och strukturerad modell för IT-styrning som möjliggör ett metodiskt och effektivt arbetssätt 
 • Säkerställande av ett tydligt ägarskap och ansvarsfördelning för samtliga IT-resurser
 • Djup kännedom om leverantörsmarknaden, för att veta vilka leverantörer som är bäst på vad och passar vilka kunder bäst

Med våra avtalstjänster hjälper vi våra kunder att: 

 • upprätthålla en modern, konkurrenskraftig, säker och flexibel IT-miljö
 • reducera IT-kostnader
 • kontrollera och kravställa att SLA:er & villkor efterlevs enligt avtal
 • förbättra dokumentationsnivå och säkerställa en tydlig ansvarsfördelning
 • etablera och upprätthålla en modell för effektiv IT-styrning
 • agera vardagligt stöd i små och stora IT-frågor

Vi gör svåra IT-beslut enkla!

Läs mer om våra tjänster MissionPoint IT Governance och MissionPoint Co-Pilot här!

Dela inlägg!