MissionPoint omförhandlar Sveriges läkarförbunds outsourcing-avtal

MissionPoint har i samarbete med Sveriges läkarförbund genomfört en översyn av hela förbundets outsourcingleverans. Arbetet inleddes med en benchmarking av IT-kostnader där en potentiell besparing togs fram, som i stort även uppnåddes efter processen. Resultatet efter förhandling blev en kostnadseffektivisering med marknadsmässiga enhetspriser, vilket innebär en drygt 40% besparing i lägre månatliga kostnader. Dessutom uppnåddes en lägre grad av inlåsning i det nya avtalet och flera viktiga förbättringar avseende övriga avtalsvillkor. Läs mer om hur vi kan hjälpa er med benchmarking här!

Dela detta inlägg!