MissionPoint önskar glad sommar, glada kunder och glada medarbetare!

Snart är det dags, sommaren står för dörren med sol, bad och nya ställen att upptäcka! Innan dess vill vi dela med oss av lite nyheter och insikter.

Vi har nöjda och glada kunder och medarbetare!

När även vi på MissionPoint tar sommarledigt kan vi med stolthet titta i backspegeln på väl utfört arbete under året som har gått. Vi är särskilt stolta över att detta också speglas i resultatet av den kundundersökning vi gjorde i våras (vår genomsnittliga kundnöjdhet är 9,2 av 10 enligt vår senaste NPS-mätning) – läs mer här!

Ett bra resultat höjer också förväntningarna, både från våra kunder men framförallt hos oss själva. Att ständig våga förändra sig, att våga utmana sig och att ständigt jobba för att ligga i absolut framkant utgör en viktig grund i vad MissionPoint är och ska förbli. Även när vi undersökt vad vi själva tycker om att jobba på MissionPoint är betygen extremt höga. Och med både nöjda och glada kunder och medarbetare går vi nog alla hem med en skön känsla inför ledigheten men också av att det i sanning ska bli roligt att komma tillbaka!

Bättre leverantörsmatchning och större granskningsbehov av tjänster ”ovanpå” molntjänster

Under hösten kommer vi nämligen att färdigimplementera vårt egenutvecklade CRM-system för att vi ännu bättre ska kunna matcha rätt leverantörer med våra kunders behov. Under året har vi träffat mängder av nya spännande leverantörer av mer traditionell IT-drift och av nischade tjänster. Det här är en oerhört viktig framgångsfaktor för oss men i sin förlängning förstås framförallt för våra kunder och deras framtida leverantörer.

Vi börjar se effekten av att de traditionella outsourcingleverantörerna utmanas när en allt större del av tjänstevärdet levereras direkt från de publika molnplattformarna. I många av de IT-avtal vi förhandlar ser vi som svar på detta att pendeln börjar slå tillbaka mot något större inlåsningar och att leverantörerna tar fram nya tjänster baserade på molnleveranserna. Flera av dessa tjänster är förstås bra och genomtänkta men vi ser även en hel del tjänster vars värde till största del eller helt redan innefattas i de stora molnleverantörernas licenser/tjänster. Det blir en viktig uppgift för oss att i denna fråga bevaka våra kunders intressen för att få ut maximalt av IT-budgetarna.

Mer fokus på värdeskapande IT

Genom att effektivisera och kostnadsoptimera grundläggande IT-funktioner frigör vi budgetutrymme till mer värdeskapande aktiviteter inom digitalisering och systemstöd. Allt eftersom vi hos våra kunder hunnit ”städa i källaren”, d.v.s. fått ordning och reda i infrastruktur och dess hantering till konkurrenskraftiga kostnader, så rör vi oss alltmer mot hur vi med systemlösningar och integrationer kan digitalisera våra kunders processer, automatisera bort onödigt manuellt arbete och etablera datadrivet beslutsstöd.

Det som från början var en plan, d.v.s. att fokusera mer på hur IT kan skapa affärsnytta, börjar mer och mer bli en vardag för oss – en häftig känsla! Det är också här vi letar fler medarbetare; lösningsarkitekter, verksamhetsarkitekter och IT-arkitekter. Så ser du detta och känner igen dig, kom förbi på en fika och ett skönt snack!

IT-säkerhetsläget förändras snabbt i takt
med en förändrad omvärld

IT-säkerhetsläget har däremot påverkats åt fel håll, och förändras dagligen, till följd av kriget i Ukraina men även p.g.a. Covid-pandemin. Detta är något som tyvärr innebär en ökad hotbild för de flesta företag och organisationer, särskilt då risken att drabbas indirekt av cyberbrottslighet har ökat. Detta blir förstås ännu mer relevant och hotfullt med tanke på Natoprocessen de närmaste månaderna och hur Litauen nyligen drabbats av cyberattacker. Vi på MissionPoint följer nyhetsflödet extra noggrant och följer upp riktlinjer och råd från flera branschorganisationer för att hålla oss ajour med utvecklingen. Som svar på detta har vi för de flesta av våra kunders räkning utfört en omfattande IT-säkerhetshärdning i syfte säkerställa att ”husets alla dörrar och fönster är låsta” med gott resultat, tillsammans med våra kunders leverantörer.
För er som ev. ännu inte har prioriterat dessa åtgärder delar vi med oss av några tips nedan:

 • Omvärldsbevaka aktivt för att hålla er uppdaterade kring situationen
 • Se över era rutiner
  • Säkerställ era on/offboarding-rutiner samt ändring av behörighet
  • Gör säkerhetskopior och testa om informationen går att läsa tillbaka
  • Installera säkerhetsuppdateringar så fort som möjligt
  • Säkerställ att det finns en möjlighet att upptäcka säkerhetsincidenter och en organisationen som kan agera på dessa
  • Planera för det värsta – säkerställ era kontinuitets- och katastrofplaner
 • Inventera identiteter, åtkomster och behörigheter
  • Inventera användare i ert AD
  • Säkerställ att användare och admins har korrekta och ändamålsenliga behörigheter
  • Begränsa och skydda användningen av systemadministrativa behörigheter
 • Nyttja den funktionalitet ni redan betalar för
  • Säkerställ att den säkerhetsfunktionalitet som redan finns i era tjänster är korrekt konfigurerad – det är vanligt att man betalar för bra funktioner men att dessa inte används fullt ut, inte minst inom Microsoft 365
 • Härda er IT-miljö
  • Tillåt endast betrodd utrustning i nätverket och segmentera och filtrera nätverkstrafiken
  • Säkerställ att endast godkänd mjukvara nyttjas (vitlistning) och avveckla kända skugg-IT lösningar om möjligt
  • Inaktivera oanvända tjänster och protokoll (härda systemen)
  • Uppgradera era applikationer och hårdvara
 • Utbilda era användare och öka medvetenhetsnivån

Vi växer och blir fler glada medarbetare

Slutligen vill vi inför hösten varmt välkomna vår nya medarbetare Jannica Svan som kommer stärka upp vår tjänsteleverans och kompetens inom IT-styrning. Med sin gedigna historik på leverantörssidan med bakgrund inom både IT-support, IT-inköp och tjänsteleverans som Service Delivery Manager kommer Jannica Svan att utgöra en viktig del av vårt team och hjälpa våra kunder modernisera och effektivisera sin IT.

Kontakta Olle om du är intresserad av att hänga med på vår resa i att från kundsidan driva utveckling och förbättring av IT-leveranser och IT-/systemmiljöer eller om du som framtida kund vill veta mer om hur MissionPoint kan hjälpa er att effektivisera och modernisera IT och minska risken för att drabbas av kostsamma incidenter!

Olle Carlenarson
olle.carlenarson@missionpoint.se
072-160 95 05

Glad sommar önskar MissionPoint!

Dela inlägg!