RnB har upphandlat ny IT-leverantör för butiks- och kontors-IT

MissionPoint har hjälpt RnB att definiera, kravställa och upphandla IT för huvudkontor och de ingående dotterbolagen Brothers, Polarn o Pyret samt NK i Stockholm och Göteborg i syfte att modernisera och effektivisera IT-leveransen. Fokus i upphandlingen som omfattat kapacitetstjänster, drift, klienthantering och support har bl.a. varit att öka nyttjande av molntjänster, nå en flexibel leveransmodell och förbättrad support för butikspersonalen.

Av 10-talet konkurrerande leverantörer har den valda leverantören Candidator nu inlett arbetet med att etablera en ny IT-leverans för ca 180 butiker, landskontor och lager i Sverige, Norge och Finland liksom för produktion i HongKong.

Dela detta inlägg!