SBSC moderniserar sitt verksamhetssystem och flyttar helt till molnet!

MissionPoint har hjälpt Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering att konvertera sitt primära egenutvecklade verksamhetssystem från en traditionell servermiljö till en plattformslösning (PaaS) i Azure. Vi har samverkat nära tillsammans med SBSCs utvecklingspartner för att modernisera systemarkitekturen att fullt ut fungera i Azures ”serverlösa” PaaS-tjänster. MissionPoint har bistått med kravställning, teknisk arkitektur och kvalitetssäkring av projektet. Resultatet blev att SBSC helt och hållet nu har kunnat lämna traditionell servermiljö, fått ett kostnadseffektivt och skalbart system samt ökat säkerheten genom SSO mot Azure Active Directory. MissionPoint har tidigare bistått SBSC med att migrera hela det övriga användarnära IT-stödet till M365-sviten. När nu även verksamhetssystemet är konverterat för molndrift kvarstår inga traditionella driftfaktorer.

Dela detta inlägg!