Skulle våra kunder rekommendera oss till en vän eller kollega? Vi ställde frågan!

Att ställa frågan om våra kunder skulle rekommendera oss till en vän eller kollega var både roligt och lite spännande! För vår del hade vi givetvis hoppats på goda resultat men resultat slog t.o.m. våra förväntningar!

Vi har blivit ännu bättre på att göra våra kunders IT-beslut enkla!

Vi har under de senaste året lagt stort fokus på att bredda vårt erbjudande kring modern och effektiv IT-styrning. Vi har bl.a. fokuserat på att förbättra vår omvärldsbevakningsprocess, våra tjänstepakteteringar och våra rutiner, processer och verktyg för hur vi säkerställer att våra kunders IT är framtidsäker och konkurrenskraftig! Denna, vår första övergripande kundnöjdhetsundersökning, ser vi som en naturlig del av detta förbättringsarbete!

Vi har fantastiskt hög kundnöjdhet!

Vi ställde frågor till alla våra kunder som köper tjänsterna IT Governance och Co-Pilot om huruvida vi levererar ett tydligt värde, tillför proaktivitet till IT-leveransen, är duktiga på att höra av oss och skapar tydliga och bra beslutsunderlag för att kunna fatta sunda IT-beslut. Det var fantastiskt roligt att se en så pass god svarsfrekvens och så positiva resultat – alla våra kunder är tveklöst mycket nöjda! I genomsnitt svarar våra kunder att dessa påståenden stämmer väl/mycket väl (mellan 4,3-4-7 på skalan 1-5) på samtliga av dessa frågor!

Det som var allra roligast med resultatet av undersökningen var kundernas respons på frågan om hur troligt det är att våra kunder skulle rekommendera oss till en vän eller kollega (från 0-10) där vi i genomsnitt fick poängen 9,2!

NPS, Net Promoter Score används för att mäta kundlojalitet. Frågan besvaras på en skala från 0-10.

Vad är MissionPoints recept till nöjda kunder?

Vi är så otroligt stolta över att ha så pass nöjda kunder! Även om vi inser att det är en tuff utmaning, kommer vi försöka att förbättra resultatet tills nästa år!

Vi tror att att vår höga kundnöjdhet framförallt beror på följande:

  • Glada, nöjda medarbetare som har roligt på jobbet i sann Team-anda
  • Att vi är helt oberoende och sitter på kundens sida av bordet
  • Att våra kunder får ut största möjliga värde för sin IT-budget
  • Den höga effektivitet vi uppnår med skalfördelar i vår omvärldsbevakning och relaterad rådgivning
  • Att vi stödjer i allt från strategisk höjd till operativ nivå med en pragmatisk approach
  • Att vi har järnkoll på vilka leverantörer och tjänster som är rätt matchning för våra kunder
  • Välutvecklad och fungerade metodik för effektiv IT-styrning

Är du intresserad av att arbeta på ett av IT-branschens roligaste företag med många nöjda kunder, eller vill du veta mer om hur det är att vara en nöjd kund hos MissionPoint? Kontakta oss eller läs mer här:

Dela inlägg!