Upphandling av ny IT-driftleverantör för Statens Historiska Museer i mål

Via Kammarkollegiets Ramavtalsupphandling ”Mellan” har MissionPoint hjälpt Statens Historiska Museer (SHM) att upphandla IT-drift.

SHM inleder nu ett samarbete med Visolit där leveransen omfattar bl.a. helhetsdrift av infrastruktur, applikationsdrift och slutanvändarsupport. Vi går nu in i en kvalitetssäkrande roll under införandeprojektet för att säkerställa att de avtalade tjänsterna levereras och implementeras i enlighet med Leveransavtalet. Dessutom bistår vi SHM:s IT-ledning med arkitektonisk spetskompetens i syfte underlätta projektets tekniska vägval.

Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

Myndigheten består av;
– Historiska museet
– Livrustkammaren
– Hallwylska museet
– Kungl. Myntkabinettet
– Skoklosters slott
– Tumba bruksmuseum
– Arkeologisk uppdragsverksamhet (under namnet Arkeologerna)

Dela detta inlägg!