Studieförbundet Vuxenskolan tar omtag om IT

MissionPoint har gjort en nuläges- och behovsanalys åt Studieförbundet Vuxenskolan som innebär att parterna fördjupar samarbetet genom att utföra en gemensam förändringsresa. Det innefattar bl.a. omförhandling av outsourcingavtal, omorganisering av outsourcad och intern supportorganisation samt en effektivare klienthantering m.h.a. Intune & Autopilot. Identifierade projekt innebär avsevärt sänkt totalkostnad och modernisering av tjänsteleveransformer och IT-arkitektur. 

Dela detta inlägg!