Studieförbundet Vuxenskolan upphandlar HR-system

Studieförbundet Vuxenskolan, som nyttjar MissionPoint IT Governance-tjänst, har med MissionPoints stöd upphandlat nytt HR-system. Förhandlingar har även drivits med påverkande parter i samband med systemförändringen som påverkar ett antal närliggande system. Sammantaget innebär förändringarna att SV, utöver att ha anskaffat system som avsevärt förenklar och förbättrar interna processer, har reducerat onödiga kostnader och uppnått bättre avtalsvillkor.

Dela detta inlägg!