Studieförbundet Vuxenskolan väljer MissionPoint IT Governance

MissionPoint börjar leverera avtalstjänsten IT Governance till Studieförbundet Vuxenskolan. Timingen är perfekt då många förändringsaktiviteter pågår inom bl.a. systemförvaltning, omförhandlat outsourcingavtal, förändringar inom Microsoft-licensiering och automatisering av klienthantering samtidigt som det sker förändringar inom både IT-ledningen och arbetsuppdelningen mellan intern IT-supportorganisation och outsourcingleverantören. 

Dela detta inlägg!