Träffa Patrik, vårt nya tekniska tillskott!

Vem är du?

Jag är en social och glad person som uppskattar högt tempo, men kan samtidigt njuta av lugnet. Jag gillar att tillbringa fritiden med vänner och familj och försöker spendera så mycket tid jag kan på landet, där min händiga sida får sitt utlopp.

Vad fick dig att söka till MissionPoint?

Jag blev kontaktad av ett rekryteringsbolag och fick då genast ett bra intryck av MissionPoints värderingar och sätt att arbeta. Att alltid kunna sätta kundens behov i fokus och säkerställa att kunden får de lösningar som ger mest värde är en värdering jag personligen alltid har utgått från. Att få göra det genom att rådge i val av system eller teknik och att alltid göra det i relation till kostnaden, utan att själv behöva tumma på mina värderingar p.g.a. att någon har intressen i att sälja in något, är klart tillfredsställande.

Bakgrund och erfarenhet?

Jag har arbetat inom IT-branschen hela mitt yrkesverksamma liv och min roll har genom åren förändrats. De senaste sju åren har omfattat strategiska roller såsom IT-rådgivning, projektledning, arkitektur och design, vilket har gett mig en djup kunskap inom både tekniska och affärsmässiga aspekter av digitala lösningar.

Jag har guidat flera kunder genom deras övergång mellan IT-leverantörer, i olika förändringsprojekt och från traditionella on-premise-miljöer till molntjänster. Dessutom har jag djup erfarenhet av avancerad felsökning och problemlösning.

Vad uppskattar du med att arbeta med IT?

Att arbeta med IT har alltid intresserat mig, och jag brinner för vad tekniken kan erbjuda både individer och företag. Dessutom trivs jag i att ständigt vara i förändring, vilket IT-branschen verkligen erbjuder. Möjligheterna till personlig teknisk utveckling känns som obegränsade så det svåra är snarare att välja bort tekniker när man inte kan hinna med allt.

Din roll på MissionPoint?

I min roll som IT-rådgivare på MissionPoint hoppas jag på att kunna bidra i kundernas egna IT-resa genom att med min erfarenhet och kunskap staka ut den rätta vägen. Att få ta del av resultatet av en förändring och känna sig stolt ska inte bara vara min känsla utan även kundens och deras medarbetares.

Dela inlägg!