Outsourcingupphandling global IT-drift för Consolis Group

MissionPoint har i ett drygt år genomfört ett omfattande upphandlingsprojekt, från RFI till färdigt avtal, i samverkan med och på uppdrag av den internationella betongkoncernen Consolis, där exempelvis det svenska industribolaget Strängbetong ingår. Upphandlingen omfattade såväl beställare som leverantörer distribuerat över hela Europa och primärt fokus låg på kostnadseffektivisering och ökad nivå av funktionellt tjänsteåtagande inom vissa områden. Upphandlingen slutfördes under Q1 2020 och såväl vi som kunden är nöjda med utfallet som överträffade förväntningarna.  

”Roligt att få en chans att bredda vår expertkunskap om den svenska outsourcingscenen till delar av den europeiska marknaden” säger Olle Carlenarson som medverkat i projektet från MissionPoint.

Dela detta inlägg!