Vad händer i affärssystemsvärlden?

Förra veckan besökte vi Forum 4 IT som är en mässa anordnad av Herbert Nathan med fokus på affärssystem. Varje år ger de ut en omfattande rapport som fokuserar på affärssystem i Norden där det finns mycket detaljerad information om bl.a. funktionellt innehåll, branschfokus etc. för de ledande affärssystemen. Det finns ca. 60 affärssystem på svenska marknaden, varav de 26, enligt Herbert Nathan mest relevanta, täcks i dess rapport.

Jonas Andersson är chefsanalytiker och VD och har under många år haft en ledande roll i omvärldsbevakningen avseende affärssystem. Enligt Jonas kortfattade inledning av dagen och de samtal vi hade med olika leverantörer så kan bl.a. följande aktuella trender för affärssystem nämnas;

  • Molnet är idag snarare en regel än en trend. 95% av alla implementeringar idag baseras på ”molndriven drift”, d.v.s. distribueras över molnet. Ca. 90% av alla implementationer är SaaS, d.v.s. innebär att man abonnerar på en tjänst, till skillnad från att köpa ett system. Multi tenant-lösningar är fortsatt vanligast för mindre verksamheter även om det vinner mark också i något större verksamheter. De tenderar att bli alltmer anpassningsbara. De stora monoliterna, såsom Iptor och iScala, är däremot alltmer på väg ut.
  • Affärssystem går mer mot att bli kompakta kärnsystem och behöver kunna visa upp effektiva standardiserade gränssnitt för samlevnad med ISV:ers ”best of breed”-system. Då standardsystem endast kan stödja en ”standardkund”, samtidigt som färre och färre verksamheter kan betraktas som standardkunder, så kommer affärssystemspartners (implementatörerna) att ha en ännu viktigare roll än idag för att identifiera en optimal systemmiljö, inkl. vilka system som ska integreras med affärssystemen. Att välja ett framtidssäkert och integrerbart affärssystem blir viktigare än att, som tidigare, hitta ett affärssystem med så rik funktionalitet som möjligt.
  • Där man tidigare ofta hade en part (det allomfattande affärssystemet) så innebär ”best of breed”- trenden att det blir många avtal och att det inte finns någon som tar det övergripande ansvaret. Vi ser detta alltmer och ett allt viktigare värde med MissionPoints tjänsteleveranser handlar just om att med tydliga ansvarsmatriser täppa till ansvarshål. Flexibiliteten är dessutom ofta bristande i systemavtalen så att utföra en seriös och genomtänkt förhandlingsprocess med systemleverantörerna är avgörande.
  • Internationella system ökar sina marknadsandelar för verksamheter som är mer än ca. 20 personer. Här är Microsofts lösningar Business Central och Dynamics F&O, särskilt värda att nämna, vilka vinner mycket mark. Det finns all anledning att tro att detta kommer att fortsätta när utvecklingen av avancerade lösningar kommer att kräva alltmer av utvecklingsavdelningen. Flera systemleverantörer kommer att få svårt att hänga med då de saknar rätt kompetens och resurser för detta race.
  • Implementeringsprojekten tenderar tydligt att minska i omfattning och gå mot korta och kompakta införanden, där man allt oftare väljer att komma igång med valda delar snabbt, istället för ett omfattande hjärtbyte. För att lyckas med projekten är nyckeln att mixa den traditionella vattenfallsmodellen med den mer ”moderna” agila approachen. Det är samtidigt fortsatt vanligt att implementationsprojekt misslyckas och viktigt att därför göra en ordentlig due diligence av implementatören.
  • Avs. den nya tekniken är nu stort fokus på appar, IoT, Big Data och Machine learning (dagens mer mogna AI) medan Digital assistant (AI) och Blockchain dröjer lite till. Autopilot, att helt automatisera manuella flöden, bedömer HN kommer först framåt 2040, vilket vi dock bedömer vara en väl defensiv uppskattning. Användarnära AI är fortfarande relativt nytt och vi kan konstatera att det lyser med sin frånvaro hos de flesta affärssystemleverantörer. I vår omvärldsbevakning har vi alltmer fokus på AI-bevakning i syfte att stödja våra kunder att överleva på lång sikt med tanke på vad denna utveckling kommer att leda till. För de som inte hänger med på detta tåg kommer konkurrensen att bli allt tuffare. Det gäller förstås inte bara systemleverantörer utan alla verksamheter. Det är dock en annan blogg.

Värt att understryka är att Saas-system inte betyder att man ”slipper” förvaltning. Det ställer snarare större krav på att organisationen kan ta till sig nyheterna som kommer allt oftare. Förvaltningens natur blir mer proaktiv.

För att kunna hantera förändringar i en verksamhets IT-miljö, så har vi på MissionPoint etablerat en dokumentationsmodell för systemarkitektur. Genom att på ett strukturerat sätt dokumentera relationer mellan ett antal entiteter, såsom affärsprocesser, system, databaser, servrar, integrationer, användargrupper och masterdata så kan förändringar i IT-miljöer göras med större kontroll och minimera behovet av förstudier inför sådana förändringar. Vi ser att det sällan eller aldrig finns en part som tar detta ansvar, vare sig outsourcingleverantörerna, systemleverantörerna eller kunderna själv. Därutöver innebär den systemanalys vi gör för att etablera denna dokumentation/struktur en massa positiva effekter i form av att identifiera onödiga transaktioner, hitta potential i att effektivisera affärsprocesser och kostnadsdrivande faktorer. Detta kommer vi att skriva betydligt mer om längre fram, så stay tuned!

Dela inlägg!