Vi vill hjälpa er fatta rätt IT-beslut

MissionPoint grundades av Magnus Tjerneld och Olle Carlenarson, som med gemensamma erfarenheter samlat djup kompetens inom allt från systemlösningar och outsourcing till IT-arkitektur och IT-strategi. I och med den snabba teknikutvecklingen och den ständigt ökande tillväxten av nischade “best of breed-tjänster” blev det allt tydligare att det enda sättet att kunna erbjuda kunden de bästa råden är att vara oberoende, d.v.s. att inte själva sälja IT-lösningarna.

Drivkraften bakom att kunna vara den som löser kundens problem på bästa möjliga sätt, utan inlåsningar, begränsningar eller beroenden ledde till att MissionPoint grundades hösten 2015. Vårt fokus på omvärldsbevakning & oberoende proaktivitet, kombinerat med djup teknisk och affärsmässig kompetens inom IT-industrin och våra marknadsledande IT-styrningstjänster, innebär en helt unik position i att kunna stärka upp våra kunder utan stora egna IT-avdelningar.

Effektiv
IT-styrning skapar konkurrensfördelar!

IT utgör numera ett centralt konkurrensmedel för varje företag och är ofta avgörande i försäljning, att driva kostnadseffektiviseringar i arbetsprocesser, att attrahera morgondagens talanger och mycket mer. För att upprätthålla produktivitet, attraktivitet och konkurrenskraft över tid är det helt avgörande att metodiskt och uthålligt prioritera och driva IT-arbetet.

Vår mission är att hjälpa företag säkerställa säker, smart och konkurrenskraftig IT. Genom att ständigt utmana det traditionella och ligga steget före bistår vi er som oberoende part i att skapa verklig affärsnytta med hjälp av rätt teknik.

Hur hjälper vi er då?

Oavsett vilka era IT-utmaningar är kan vi hjälpa er att pedagogiskt bryta ner ert IT-behov i tydliga aktiviteter så att dessa kan prioriteras efter vilka effekter och målsättningar de syftar till att realisera. Vi är vana vid att utgöra en brygga mellan verksamhet, beställare, ledning och leverantörer för att säkerställa effektiv kommunikation och att resultat uppnås.

Med vår välbeprövade metodik för IT-effektivisering  definieras tydligt hur ett bristfälligt nuläge kan förvandlas till ett mer optimalt börläge och vi bistår i arbetet som krävs för att ta sig dit. Därefter behöver IT-styrningsarbetet formaliseras för att långsiktigt säkerställa kontinuitet, säkerhet och konkurrenskraft i en snabbföränderlig värld. I takt med att era behov förändras hjälper vi er genom våra IT-styrningstjänster och löpande IT-rådgivning att upprätthålla en optimal IT-miljö över tid.