Våra uppdrag

0
Kunder
0
Upphandlingar

Sedan starten 2015 har vi förbättrat IT-stödet för många verksamheter genom smartare sätt att organisera, producera och konsumera IT på. Tack vare vårt rika och omfattande strukturkapital som förfinas för varje uppdrag håller vi hög kvalitet och effektivitet i allt vi gör.  

Vad våra kunder säger

Exempel på uppdrag

Studieförbundet Vuxenskolan upphandlar HR-system

Studieförbundet Vuxenskolan upphandlar HR-system

MissionPoint har bistått i upphandling av nytt HR-system för vår IT Governance-kund Studieförbundet Vuxenskolan.

Läs mer!
30 December 2019
10 December 2019
MissionPoint omförhandlar Sveriges läkarförbunds outsourcing-avtal

MissionPoint omförhandlar Sveriges läkarförbunds outsourcing-avtal

MissionPoint har hjälpt Sveriges läkarförbund att omförhandla dess outsourcingavtal och nått 40% besparingar samt bättre och flexiblare avtalsvillkor.

Läs mer!
Värdefullt CSR-samarbete för utökade medel till HjärtLung

Värdefullt CSR-samarbete för utökade medel till HjärtLung

Inom vårt CSR-samarbete sedan ett par år med Riksförbundet HjärtLung (RHL) har MissionPoint hjälpt

Läs mer!
10 November 2019
16 October 2019
Evidensia Djursjukhus väljer Addpro som ny IT-leverantör

Evidensia Djursjukhus väljer Addpro som ny IT-leverantör

Evidensia har med MissionPoints stöd upphandlat ny IT-leverantör, vilket blev Addpro.

Läs mer!
SBSC moderniserar sitt verksamhetssystem och flyttar helt till molnet!

SBSC moderniserar sitt verksamhetssystem och flyttar helt till molnet!

SBSC har med MissionPoints stöd konverterat sitt verksamhetssystem till en molnbaserad PaaS-lösning. Därmed har SBSC helt kunnat lämna en traditionell servermiljö.

Läs mer!
09 October 2019
28 June 2019
Upphandling av ny IT-driftleverantör för Statens Historiska Museer i mål

Upphandling av ny IT-driftleverantör för Statens Historiska Museer i mål

MissionPoint har hjälpt Statens Historiska Museer att upphandla IT-drift.

Läs mer!
Comboloan tar stöd av MissionPoint inför framtida tillväxt

Comboloan tar stöd av MissionPoint inför framtida tillväxt

MissionPoint hjälper Comboloan med sin interna IT genom nulägesanalys och införande av relevanta delar av Office365.

Läs mer!
21 February 2019
01 February 2019
Hifab tar stöd av MissionPoint Co-Pilot

Hifab tar stöd av MissionPoint Co-Pilot

Hifab tar stöd av MissionPoint Co-Pilot i sin förändringsresa som innefattar förändringar på de flesta IT-områden.

Läs mer!
Interim IT-chef hos Forsen

Interim IT-chef hos Forsen

MissionPoint axlar rollen som interim IT-chef parallellt med att Forsen nyttjar MissionPoints hela team via tjänsten Co-pilot

Läs mer!
01 February 2019
01 February 2019
Studieförbundet Vuxenskolan väljer MissionPoint IT Governance

Studieförbundet Vuxenskolan väljer MissionPoint IT Governance

MissionPoint levererar avtalstjänsten IT Governance till SV och tar därmed det proaktiva ansvaret i att driva flertalet större moderniserings- och effektiviseringsprojekt parallellt med kravställning gentemot SV:s större IT-leverantörer.

Läs mer!
MissionPoint hjälper Inrego uppnå modern IT med Microsoft 365

MissionPoint hjälper Inrego uppnå modern IT med Microsoft 365

MissionPoint bistår Inrego att effektivisera och automatisera så stor del av IT-administrationen som möjligt samt att förbättra informationssäkerhet.
Projektet innefattar migrering till Microsoft Office 365 och klienthantering med Intune och Autopilot.

Läs mer!
23 January 2019
09 January 2019
Evidensia upphandlar ny IT-leverantör och automatiserar

Evidensia upphandlar ny IT-leverantör och automatiserar

MissionPoint hjälper Evidensia upphandla outsourcingleverantör, parallellt med att arkitektoniska förändringar görs för att säkerställa en kostnadseffektiv IT-miljö och tidsvinster inom bl.a. klientmanagering.

Läs mer!
Nytt arbetssätt och plattform för ekonomisk uppföljning

Nytt arbetssätt och plattform för ekonomisk uppföljning

MissionPoint har hjälpt ett bolag inom hotellsektorn att skapa en ny arkiveringslösning i Azure.

Läs mer!
02 January 2019
12 December 2018
Cereb in i Office365 för säkrare personuppgiftshantering

Cereb in i Office365 för säkrare personuppgiftshantering

Cereb har implementerat Office365 och fått bättre ordning i sina dokumentprocesser samt en förhöjd säkerhet i hanteringen av personuppgifter.

Läs mer!
Kostnadsbesparingar hos Statens Historiska Museer

Kostnadsbesparingar hos Statens Historiska Museer

MissionPoint har i en förstudie åt Statens Historiska Museer dokumenterat nuläget och identifierat förbättrings- och moderniseringspotential. Resultatet blev en handlingsplan som innefattar både teknik- och kostnadseffektivisering. MissionPoint har i samarbete med SHM även drivit igenom dessa förändringar vilket har inneburit stora kostnadsbesparingar för SHM.

Läs mer!
09 November 2018
10 October 2018
MissionPoint bollplank till Bravida i outsourcingupphandling

MissionPoint bollplank till Bravida i outsourcingupphandling

Bravida nyttjar MissionPoint som bollplank och MissionPoints strukturkapital i outsourcingupphandling.

Läs mer!
Studieförbundet Vuxenskolan tar omtag om IT

Studieförbundet Vuxenskolan tar omtag om IT

SV omförhandlar outsourcingavtal, automatiserar klienthantering och supportfunktion.

Läs mer!
04 October 2018
20 September 2018
Hemsö skaffar löpande stöd via Co-Pilot

Hemsö skaffar löpande stöd via Co-Pilot

Hemsö Fastigheter tar stöd av MissionPoint med bl.a. omvärldsbevakning genom avtalstjänsten MissionPoint Co-Pilot.

Läs mer!
Outsourcingstöd till holdingkoncern

Outsourcingstöd till holdingkoncern

MissionPoint har hjälpt en holding-koncern med omförhandling av avtal med befintlig outsourcingleverantör, RFI-process, upphandling av ny leverantör och stöd i hela transitionsprojektet.

Läs mer!
06 September 2018
18 August 2018
RnB har upphandlat ny IT-leverantör för butiks- och kontors-IT

RnB har upphandlat ny IT-leverantör för butiks- och kontors-IT

MissionPoint har hjälpt RnB att definiera, kravställa och upphandla IT för huvudkontor och de

Läs mer!
Nordanö engagerar MissionPoint för IT Governance

Nordanö engagerar MissionPoint för IT Governance

Nordanö har avtalat tjänsten IT Governance med MissionPoint. Ett nära 3-årigt samarbete ligger bakom beslutet att låta MissionPoint ta ett avtalat ansvar för Nordanös fortsatta moderniseringsresa.

Läs mer!
09 August 2018
07 June 2018
Västerås Science Park och Jobba I Västerås ska få ungdomar i hela Sverige att välja framtidsyrken!

Västerås Science Park och Jobba I Västerås ska få ungdomar i hela Sverige att välja framtidsyrken!

Under 2018 testas och utvecklas den första versionen av den virtuella värld där ungdomar,

Läs mer!
Brunswick Real Estate först ut med MissionPoint IT Governance

Brunswick Real Estate först ut med MissionPoint IT Governance

Efter två års samarbete är Brunswick Real Estate MissionPoints första kund för avtalstjänsten IT Governance som innebär att MissionPoint tar det huvudsakliga ansvaret för vidareutveckling av Brunswicks IT-miljö och dess hantering.

Läs mer!
07 June 2018
15 March 2018
Sveafastigheter arbetar nu helt molnbaserat

Sveafastigheter arbetar nu helt molnbaserat

Sveafastigheter har gjort en omvälvande resa från ett tungt mail-, filserver- och platsberoende arbetssätt till en helt O365-baserad mobil värld.

Läs mer!
Upphandlingsledning Hifab

Upphandlingsledning Hifab

MissionPoint leder under våren 2018 Hifabs outsourcingupphandling gällande IT-drift och infrastruktur.

Läs mer!
12 January 2018
01 December 2017
Hemsö byter outsourcingleverantör

Hemsö byter outsourcingleverantör

Hemsö har med stöd av MissionPoint genomfört en IT-upphandling. I samband med att införandet

Läs mer!
Upphandling av virtuellt datarum

Upphandling av virtuellt datarum

Investmentbank upphandlar en ny leverantör av virtuella datarum. MissionPoint bistår en Investmentbank med en

Läs mer!
15 October 2017
12 October 2017
Riksförbundet HjärtLung väljer “serverlös” kontors-IT i molnet

Riksförbundet HjärtLung väljer “serverlös” kontors-IT i molnet

MissionPoint har under hösten hjälpt Riksförbundet HjärtLung att genomföra en Proof of Concept för

Läs mer!
Stenvalvet förenklar och effektiviserar IT

Stenvalvet förenklar och effektiviserar IT

MissionPoint stödjer Stenvalvet i sin förändringsresa som innebär en stor förenkling för användarna och

Läs mer!
01 October 2017
11 September 2017
Ny arkitektur och upphandling av systemplattform

Ny arkitektur och upphandling av systemplattform

I samband med detta hjälper MissionPoint Brunswick att hitta en ny lösning för förvaltning av dess budgeteringsverktyg, ExOpen. Förutom att den nya driftmiljön innebär stora kostnadsbesparingar uppnås en betydligt mer flexibel förvaltningslösning.

Läs mer!
MissionPoint hjälper SIWI med mobilitet

MissionPoint hjälper SIWI med mobilitet

MissionPoint hjälper SIWI att upphandla mobiltelefonerna och nödvändig kringutrustning såväl som att bistå med

Läs mer!
10 July 2017
02 July 2017
Uppdragshuset renodlar sitt outsourcingupplägg genom att välja ny IT-partner

Uppdragshuset renodlar sitt outsourcingupplägg genom att välja ny IT-partner

Uppdragshuset har med MissionPoints stöd genomfört en IT-upphandling. Genom att finna en partner som

Läs mer!
RIBA outsourcar IT

RIBA outsourcar IT

MissionPoint hjälper RIBA att outsourca IT i ett flexibelt avtal som innefattar IaaS, drift,

Läs mer!
02 June 2017
03 April 2017
Sveafastigheter inför helt ny IT-miljö

Sveafastigheter inför helt ny IT-miljö

MissionPoint har hjälpt Sveafastigheter att från grunden förändra hela sin IT-plattform. Den tidigare lösningen

Läs mer!
Hifab IT-strategi

Hifab IT-strategi

MissionPoint bistår Hifab i arbetet att etablera en uppdaterad IT-strategi.

Läs mer!
11 January 2017
12 July 2016
Förändringsledning hos Forsen Projekt

Förändringsledning hos Forsen Projekt

MissionPoint har fått förtroendet att hjälpa Forsen att vidareutveckla IT-miljön i syfte att smartare producera och konsumera IT, effektivisera IT-supporten samt att anpassa IT-plattformen för att möta den nya tidens krav.

Läs mer!
Kravanalys och upphandlingsledning IaaS-tjänster

Kravanalys och upphandlingsledning IaaS-tjänster

MissionPoint ett företag inom digitalproduktion med arkitektur, kravfångst och upphandling av ny produktionsplattform.

Läs mer!
01 July 2016
01 June 2016
Framtagning IT-policy åt SIWI

Framtagning IT-policy åt SIWI

Stockholm International Water Institute har sprungit ur vattenfestivalen och gör ett otroligt viktigt arbete

Läs mer!
Projektledning Servicedesk-transformation

Projektledning Servicedesk-transformation

MissionPoint har fått uppdraget att leda etableringen av gemensam Servicedesk, inklusive upphandling av nytt

Läs mer!
12 May 2016
12 May 2016
IT-rådgivning Murman Arkitekter

IT-rådgivning Murman Arkitekter

Rådgivning i samband med upphandling av ny driftpartner.

Läs mer!
Förändringsledning Leimdörfer

Förändringsledning Leimdörfer

MissionPoint etablerar en modern IT-plattform och moderna leveransformer för förbättrad flexibilitet och mobilitet.

Läs mer!
31 March 2016
28 February 2016
IT-chefsrådgivning hos Moderna Muséet

IT-chefsrådgivning hos Moderna Muséet

MissionPoint har fått uppdraget att agera rådgivare när Moderna museet nu transformerar IT till

Läs mer!
Förändringsledning Cereb

Förändringsledning Cereb

MissionPoint bistår det privata vårdföretaget Cereb att avbryta ett IT-outsourcingsamarbete som inte fungerade tillfredsställande

Läs mer!
15 January 2016
20 December 2015
Azure-arkitektur hos Scandic

Azure-arkitektur hos Scandic

MissionPoint genomför en förstudie kring en plattformsbaserad (PaaS) webbplattform i Microsoft Azure.

Läs mer!
IT-rådgivning hos designbolag

IT-rådgivning hos designbolag

Upphandlingsstöd för affärssystem och IT-outsourcing.

Läs mer!
16 November 2015
10 November 2015
Förändringsledning Urban Deli

Förändringsledning Urban Deli

MissionPoint hjälper Urban Deli med att modernisera och effektivisera IT-stödet.

Läs mer!
CIO-rådgivning hos Internationell byggkoncern

CIO-rådgivning hos Internationell byggkoncern

Vi bistår CIO som bollplank och rådgivare.

Läs mer!
15 October 2015
25 September 2015
Systemarkitektur Uppdragshuset

Systemarkitektur Uppdragshuset

MissionPoint utför plattformsarkitektur avseende att modernisera företagets onlinesystem.

Läs mer!
MissionPoint grundas!

MissionPoint grundas!

Magnus Tjerneld och Olle Carlenarson grundar MissionPoint i Stockholm!

Läs mer!
01 September 2015