Vi söker ständigt efter nya talanger!

Oavsett roll som intresserar dig så innebär vår position inte traditionell resurskonsultation utan utgörs till största del av teamarbete, parallella engagemang i flera kundmiljöer med stor personlig frihet i projekt och tjänsteleveranser. Vi agerar alltså mer som rådgivare än som konsulter och utgör för många av våra kunder deras IT-ledning eller del av deras IT-ledning. Din primära arbetsplats är MissionPoints kontor på Kungsgatan, men med stor del kundnärvaro i mötesform.

Vilka roller vi söker

Coordinating Advisor

Har du hunnit arbeta några år, har kommit en bit i din karriär och känner att det är dags för nästa steg?

Är du nyfiken på att utvecklas mot en roll som management-konsult inom IT?

Vi vill investera tid i dig och hjälpa dig att växa!

Vi söker nu efter dig med teknisk talang som har viljan att utvecklas i en roll som innefattar både affärsmannaskap och förändringsledning.

Du kommer få möjligheten att bredda ditt tekniska perspektiv genom att arbeta enligt en välbeprövad IT-styrningsmetodik i ett kundteam där du alltid har stöd av seniora kollegor, kraftfulla BI-rapporter ett gediget strukturkapital. Hos oss värdesätter vi hög drivkraft, viljan att få saker att hända men framför allt ett sug efter att utvecklas och lära sig mer.

Intresserad av en diskussion om framtiden? Hör av dig!

Din vardag på MissionPoint
Som Coordinating Advisor på MissionPoint är du en del av flera kundteam och agerar primärt stöd åt Lead Advisor och Technical Advisor. Som oberoende rådgivare verkar vi alltid för kundens intressen och har en unik position där vi alltid befinner oss på kundens sida bordet. Samtidigt har vi goda förutsättningar för att förstå både kunden och dess leverantörer vilket grundar för effektiva samarbeten och goda resultat. Våra kundteam agerar som rådgivare och IT-ledare hos medelstora bolag där vi levererar IT-styrning som funktion. Tillsammans arbetar vi proaktivt kring vidareutveckling och effektivisering av kunders IT-lösningar genom att säkerställa att rätt aktiviteter och projekt prioriteras med beaktan av ett snabbföränderligt IT-landskap. Teamet agerar nära kunden och dess leverantörer i strategiska, taktiska och operativa frågor där vi agerar som arkitekter, beställare, projektledare och kvalitetssäkrare i tekniska projekt.  Du får i rollen som Coordinating Advisor möjlighet att på sikt vidareutvecklas i din karriär som IT-ledare och/eller teknisk expertrådgivare. Vi vill bygga vidare på dina styrkor!

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Delta i teamets kravställning, analys och problemlösning kring kunders IT-strategi
 • Du får vara en del av arbetet med att effektivisera och vidareutveckla kundernas IT-/systemmiljöer för att säkerställa att dessa är optimala utifrån deras behov genom:
 • Löpande proaktivt förbättringsarbete
 • Att stötta, driva och kvalitetssäkra tekniska projekt
 • Säkerställa kontinuerlig framdrift i kundens IT-arbete
 • Driva dialog och kravställa mot IT-leverantörer
 • Upprätthålla IT-dokumentation och arbeta löpande med bl.a. riskanalyser, systemmatriser, processer och rutiner
 • Omvärldsbevaka teknikutvecklingen och hitta rätt tillämpning av nya funktioner och tjänster för kunden
 • Uppdatera de datadrivna tjänsterna Cost Control och Insight och genomföra löpande kvalitetsgranskning och analyser av kundernas IT-leveranser vilket bl.a. innefattar uppföljning av:
  • Kostnader och ärenden
  • Licensutnyttjande
  • Klient- och enhetsefterlevnad
  • Riskabla inloggningar, kontoförändringar, behörigheter och administratörsroller
  • Microsoft Secure Score

Bakgrund och erfarenheter

Vi tror att du har ett par års erfarenhet med generalistkunskap inom IT. Du får gärna ha slutfört en eftergymnasial utbildning inom ett relevant område från en Yrkeshögskola eller ett Datavetenskapligt program på högskole/univiersitetsnivå.

Utöver det tror vi att du:

 • Har vilja att utvecklas som konsult/rådgivare och att du är vårt varumärke i din leverans
 • Sannolikt har arbetat tekniskt och gärna nära slutanvändare
 • En bred teknisk förståelse från olika typer av system och IT-tjänster

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av arbete med Microsofts tjänster och produkter, ex. Microsoft 365 och Azure
 • Erfarenhet från outsourcingorganisation eller systemleverantör
 • Spetserfarenhet inom något specifikt IT-område

Du talar flytande svenska och kan använda engelska i din profession.

Då vår roll är att vara den proaktiva motorn hos våra kunder, omvärldsbevakar vi hela tiden vad som sker i branschen. Därför är det viktigaste för oss att du framför allt är nyfiken, någon som tycker om att hålla sig á jour och är ambitiös i att hela tiden lära sig nya saker. Oavsett om det är kring Microsofts moln, vad AWS lanserar för tjänster eller om AI, RPA eller Block-Chain har fördelar för kunderna.

Technical Advisor

Är du tech-savvy, vill mycket, har fötterna i traditionell IT men huvudet bland molnen?

Har du en arkitektroll eller ansvarar för en teknisk miljö inom Managed Services, Outsourcing eller publika moln och känner att din styrka ligger i rådgivning till kunder och bygga starka partnerskap?

Bra! Kolla in tjänsten som Technical Advisor!

Som Technical Advisor har du eftersträvansvärd position i IT-branschen där du helt agerar i kundens namn, en rådgivande teknisk roll som utifrån behovsanalys med kunden upprättar kravspecifikation och arkitektur, för att sedan lotsa kunden till att genomföra digitaliseringen enligt upprättad plan.

Låter detta spännande? Kontakta oss idag för att ha en diskussion om hur du passar in hos oss!

Din vardag på MissionPoint
Som teknisk IT-rådgivare på MissionPoint agerar du stöd åt IT-ledare hos medelstora bolag och myndigheter. Du ingår i våra kundteam och arbetar proaktivt kring vidareutveckling och effektivisering av kunders IT-miljöer. Du agerar nära kunden och dess leverantörer i strategiska, taktiska och operativa frågor och som arkitekt, initiativtagare och kvalitetssäkrare i tekniska projekt.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Effektivisera och vidareutveckla kunders IT-miljöer för att säkerställa att den är optimal utifrån deras behov genom att:
  • Proaktivt identifiera förbättringsåtgärder
  • Agera arkitekt och kvalitetssäkrare i tekniska projekt
  • Upprätta IT-plan och vara pådrivande densamma exekveras
  • Arbeta med kravställning, analys och problemlösning kring kunders IT-strategi samt operativt kring planering och projekt
  • Beställa, kravställa och kvalitetssäkra IT-initiativ åt kunden
 • Vid behov leda eller delprojektleda IT-projekt
 • Ansvara för omvärldsbevakning inom relevant teknikområde
 • Genomföra nuläges- och behovsanalyser hos nya kunder

Det gör du tillsammans med våra väl sammansvetsade kundteam, som tror på teamprestationer och som har mycket kul tillsammans.

 

Bakgrund och erfarenheter
Du har en bred teknisk förståelse, i synnerhet inom Microsofts tjänsteportfölj; både för traditionella servermiljöer och molntjänster så som Microsoft 365/Azure. Du har sannolikt arbetat nära slutanvändare någon gång i din karriär, kanske haft ansvar för en teknisk leverans, en IT-miljö eller arbetat som arkitekt/säljstöd. Du är analytiskt lagd och har en god förståelse för databearbetning (Till exempel PowerPivot/PowerBI etc.) samt en grundförståelse inom företags- och IT-ekonomi. Du sätter höga kvalitetskrav på dig själv och de produkter du lämnar ifrån dig och känner dig hemma i att producera beslutsunderlag och rapporter. Du känner dig bekväm i dialoger med både drifttekniker och ledningsgrupper.

 

Utbildning och meriter

Du har:

 • God förståelse för Microsoftbaserade IT-miljöer, både från traditionella ”on-prem” med AD och Exchange till från Azure och Microsoft365
 • Etablerad branscherfarenhet som t.ex. IT-konsult, arkitekt, teknisk Pre-Sale, TAM eller liknande inom Managed Services, IT-outsourcing eller systemintegration
 • Erfarenhet av administration, design och/eller implementation av lösningar baserade på Microsoft molntjänster, t.ex:
  • Modern Workplace baserat på Microsoft 365, Intune och Autopilot
  • Infrastruktur och applikationsdrift på Microsoft Azure
 • Dokumenterad förmåga att kunna producera beslutsunderlag och rapporter
 • Förmåga att bemöta olika beslutsfattare inom kundens verksamhet
 • Erfarenhet av teknisk kravställning och behovsanalys
 • Erfarenhet av teknisk projektledning

Det är även meriterande om du har:

 • Erfarenhet av att leda workshops
 • Grundläggande kompetenser inom PowerShell, PowerApps eller Azure Automation
 • God insikt i Azure Governance och Cloud Adoption Framework
 • Erfarenhet inom modern PaaS-orienterad lösningsarkitektur i Azure (App Services, SQL, Blob Storage etc.)

Du talar flytande svenska och kan använda engelska i din profession.

Lead Advisor

Har du jobbat inom systemrelaterad verksamhetsutveckling/systemrådgivning, som IT-chef/CIO, IT-konsult eller har bred systemerfarenhet med fokus medelstora tjänsteföretag men känner att en mer strategisk och rådgivande roll passar dig bättre?

I rollen som Lead Advisor har en du eftersträvansvärd position i IT-branschen där du helt agerar i kundens namn – i en styrningsroll för att upprätthålla och utveckla deras IT- och systemmiljöer samt den digitala affärsutvecklingen!!

Låter det spännande? Kontakta oss idag för att ha en diskussion om hur du passar in hos oss!

Låter det spännande men känner du kanske att du saknar tillräcklig erfarenhet eller vissa specifika kompetenser? Vi söker nu även Coordinating Advisor – en mer junior befattning som agerar administrativt stöd till Lead Advisors med målet att växa in i rollen på sikt.

Din vardag på MissionPoint:
Som Lead Advisor (LA) på MissionPoint råder du kunden eller agerar IT-ledare hos medelstora bolag och myndigheter. Du leder MissionPoint´s åtagande hos kunden, projektleder leveransen och koordinerar vårt kundteam. Kundteamet består, utöver dig själv, av en Technical Advisor och en Coordinating Advisor, och understöds av en omvärldsbevakningsprocess, en förvaltningsorganisation och en projektorganisation.

Lead Advisor har även ansvar för att driva på att vi levererar det som vi anser att kunden har nytta av, både i form av tjänsteleveranser och förändringsarbete.

Som person tror vi att du inger förtroende, är ödmjuk och prestigelös i ditt arbete, stöttar andra och tar ansvar för din leverans och ditt resultat.

Vi är en liten organisation så alla medarbetare har ett ben i flera av dessa organisationsdelar. Vi organiserar oss för att lyckas med ett fruktbart teamarbete i alla våra kundleveranser. Därför är god samarbetsförmåga med tillit och förmåga att både delegera och engagera viktiga personliga egenskaper.

Exempel på arbetsuppgifter är:

 • Upprätta, driva och kontinuerligt underhålla (addera initiativ & omprioritera) IT-planer med ca 12 månaders horisont
 • Driva proaktivitet i nära samverkan med kunden genom tät dialog och genom tydligt definierade taktiska möten och årliga strategiworkshops
 • Säkerställa att IT-kostnader är korrekta och marknadsmässiga
 • Driva dialog och kravställning mot IT-leverantörer
 • Teknisk uppföljning och optimering
 • Projektleda förändringsinitiativ
 • Uppdaterad IT-styrningsdokumentation (ansvarsmatris, systemmatris, riskanalys etc)
 • Koordinera omvärldsbevakning för kunden genom att samla relevanta förslag från MissionPoints distribuerade omvärldsbevakning.

Du gör det tillsammans med våra väl sammansvetsade kundteam som tror på teamprestationer och som har mycket kul tillsammans.

Bakgrund och erfarenheter
Vi tror att du har god generalistkunskap inom IT med bakgrund som till exempel IT-chef, IT-konsult, affärsområdeschef, systemrådgivare eller Pre-Sale inom outsourcingindustrin. Du har sannolikt arbetat tekniskt någon gång i din karriär.

Utbildning och meriter

Du har:

 • Etablerad bakgrund i någon eller flera av ovanstående roller eller liknande med minst fem års erfarenhet av rollen
 • Generellt god kompetens av IT-leverans från föregående roller, i synnerhet kompetens kring hur IT-tjänster och digitalisering levererar affärsvärde för en verksamhet
 • God kompetens som beställare och vana av att arbeta med kravställning mot leverantörer

Det är även meriterande om du har:

 • Erfarenhet av att leda IT-projekt
 • Eftergymnasial utbildning inom relevant område
 • Konkret erfarenhet av IT-strategiarbete eller IT-styrning för verksamheter
 • Ledarerfarenhet
 • Stort intresse av, eller spetserfarenhet inom något specifikt IT-område, gärna systemrelaterat

Du talar flytande svenska och kan använda engelska i din profession.

Gör din ansökan här!