Vi söker ständigt efter nya talanger!

Oavsett roll som intresserar dig så innebär vår position inte traditionell resurskonsultation utan utgörs till största del av teamarbete, parallella engagemang i flera kundmiljöer med stor personlig frihet i projekt och tjänsteleveranser. Vi agerar alltså mer som rådgivare än som konsulter och utgör för många av våra kunder deras IT-ledning eller del av deras IT-ledning. Din primära arbetsplats är MissionPoints kontor på Kungsgatan, men med stor del kundnärvaro i mötesform.

Vilka roller vi söker

Vem du är

Oavsett vilken roll som skulle passa dig bäst på MissionPoint finns det några gemensamma nämnare för vad vi tror krävs för att du ska trivas och lyckas tillsammans med oss:

 • Social och ha lätt att “ta plats i rummet”
 • Duktig på att uttrycka dig muntligt och i skrift
 • Nyfiken och ständigt hungrig på att veta mer
 • Uppskatta teamwork men samtidigt självgående med stort eget ansvarstagande
 • Handlingskraftig problemlösare som gärna tar egna initiativ
 • Lyhörd och ha lätt för att både ge och ta feedback
 • Trivs i ett arbetsklimat med högt tempo och många järn i elden
 • Driven för att uppnå goda resultat och inte nöjer sig med “good enough”

Verksamhetsnära systemarkitekt

Din vardag på MissionPoint 

Vi söker verksamhetsarkitekt med vana av att koppla affärsprocesser till systemstöd som ökar affärsnyttan! Kärt barn har många namn men du har sannolikt titulerat dig som lösningsarkitekt, verksamhetsarkitekt, enterprise architect, domain architect, solution architect eller systemarkitekt i tidigare yrkesroller. 

Som verksamhetsarkitekt/systemarkitekt på MissionPoint kommer du att få sätta dig in i våra kunders arbetsprocesser och system för att kunna ge rekommendationer kring hur IT kan digitalisera och effektivisera våra kunders verksamheter. Hur manuella steg kan undvikas och datakvalitet kan förbättras genom att en viss dataentitet alltid tillhör ett system och hur information bäst flödar mellan system. Om det finns bättre lämpade systemlösningar än de som kunden nyttjar. 

Typiska insatser kan handla om att utföra nuläges, behovs- och GAP-analyser avseende våra kunders systemmiljöer, identifiera effektiviserings- och förbättringspotential, föreslå konkreta åtgärder och sedan leda/driva/kravställa/kvalitetssäkra dessa projekt som inte sällan involverar systemrationalisering/konsolidering, systemupphandlingar etc. Med andra ord söker vi dig som har lätt att förstå tekniken samtidigt som du har lätt att sätta dig in i kundens processer och affär för att kunna hjälpa våra kunder att optimera sin systemflora utifrån deras unika förutsättningar. Du kommer att arbeta både självständigt direkt mot våra kunder och tillsammans med våra kundteam och projektresurser. Du har också stor frihet i att planera och styra din vardag och har god möjlighet att vidareutveckla och förbättra detta affärsområde på MissionPoint. 

Bakgrund och erfarenheter

Att du har en god grundläggande IT-kompetens och vana vid att kartlägga systemmiljöer, systemsamband och informationsflöden (systemkartor, topologiskisser, databaser etc) förutsätts. Du har arbetat med digitaliseringsinitiativ tidigare och har vana av att arbeta nära verksamheten och IT-avdelningen/utvecklingsavdelningen. Helst har du arbetat med/på medelstora företag och utfört flertalet förbättrings- och moderniseringsorienterade systemprojekt tidigare. Du har troligtvis god förståelse för informationsarkitektur, informationsmodellering, master data och integrationer och vana av att visualisera detta för andra.

Det är en fördel om du är van kravställare och har drivet eller deltagit i systemupphandlingar och systemutvecklingsprojekt med kunskap om rapportkuber/BI och har eventuellt erfarenhet av testledning och förändringsledning. Likaså är det en stor fördel om du har insikt i framtidens system (system för generiska processer såsom fakturering, bokföring, försäljning/marknad, HR/lön/onboarding etc). Erfarenhet av att arbeta med Fastighetsbolag är särskilt meriterande då vi har många kunder i den branschen.

Utbildning och meriter:

Du har troligtvis de flesta av nedanstående erfarenheter i din ryggsäck;

 • Gymnasieutbildning och relevant eftergymnasial vidareutbildning
 • Arbetslivserfarenhet i arkitektroller
 • Kunskap att leda och driva systemprojekt
 • Goda kunskaper inom Office-paketet och relevanta verktyg för skisser och kartläggning av IT-miljöer

Du talar flytande svenska och kan använda engelska i din profession.

Technical Advisor

Din vardag på MissionPoint

Som teknisk IT-rådgivare på MissionPoint agerar du stöd åt IT-ledare hos medelstora bolag och myndigheter. Du ingår i våra kundteam och arbetar proaktivt kring vidareutveckling och effektivisering av kunders IT-miljöer. Du agerar nära kunden och dess leverantörer i strategiska, taktiska och operativa frågor och som arkitekt, initiativtagare och kvalitetssäkrare i tekniska projekt.  Exempel på arbetsuppgifter är:

 • Stötta IT-ledning hos medelstora företag
 • Etablera och upprätthålla våra kunders IT-planer
 • Ta fram kravspecificering, analysera och hitta lösningar som gynnar kundernas IT-miljö
 • Leverantörsstyrning
 • Omvärldsbevakningsansvar
 • Beställa, kravställa, kvalitetssäkra och i vissa fall leda/delprojektleda IT-projekt
 • Avtalshantering och budgetering inom IT
 • Genomföra nuläges- och behovsanalyser

Detta gör du tillsammans med våra väl sammansvetsade kundteam, som tror på teamprestationer och som har mycket kul tillsammans.

Bakgrund och erfarenheter

Du har en bred teknisk generalistförståelse, framförallt inom Microsofts tjänsteportfölj inom företags-IT; både traditionella servermiljöer (AD DS) och molntjänster så som Microsoft 365/Azure. Du har sannolikt arbetat nära slutanvändare någon gång i din karriär, kanske haft en IT-ansvarsposition eller arbetat som arkitekt/säljstöd. Med andra ord har du fötterna i traditionell IT och huvudet i molnet. Du är analytiskt lagd och har en god förståelse för databearbetning i Excel/PowerPivot/PowerBI etc. samt en grundförståelse inom företags- och IT-ekonomi. Du sätter höga kvalitetskrav på dig själv och de produkter du lämnar ifrån dig, känner dig hemma i att producera beslutsunderlag och rapporter. Du känner dig bekväm i dialoger med både drifttekniker och ledningsgrupper.

Utbildning och meriter

Du har:

 • Etablerad bakgrund som IT-arkitekt, Presale eller liknande med minst 3 år inom rollen
 • Erfarenhet av att arbeta med teknisk kravställning
 • Erfarenhet av att leda projekt
 • Bred kompetens inom molnbaserad Microsoft tjänsteportfölj, specifikt Microsoft 365
 • Goda kunskaper inom Office-paketet och relevanta verktyg för skisser och kartläggning av IT-miljöer

Det är även meriterande om du har:

 • Erfarenhet av att leda workshops
 • Grundläggande kompetenser inom PowerShell, PowerApps, Azure Automation
 • God insikt i Azure-Governance och Cloud Adoption Framework
 • Erfarenhet inom modern PaaS-orienterad lösningsarkitektur i Azure (App Services, SQL, Blob Storage etc.)

Du talar flytande svenska och kan använda engelska i din profession.

Gör din ansökan här!