Vi välkomnar vår nya stjärna Robin till vårt team!

Vem är du?

Jag är en person som både trivs i sociala sammanhang och uppskattar att spendera tid i naturen. Mat, resor och upplevelser ligger mig varmt om hjärtat och jag har en passion för att besöka nya restauranger och utforska nya platser. Jag är även en musikentusiast och har engagerat mig i flera musikprojekt, både som musiker och sångare.

Vad fick dig att söka till MissionPoint?

Mitt intresse för MissionPoint har funnits under flera år då vi i olika sammanhang har kommit i kontakt varandra när jag jobbat på IT-leverantörssidan.

Jag har alltid tyckt att MissionPoint har stuckit ut och haft en framträdande position på IT-marknaden med sina rådgivningstjänster och unika affärsmodell, något som intresserade mig.

Bakgrund och erfarenhet?

De senaste 15 åren har jag arbetat i roller som leveransansvarig, kundansvarig och upphandlingsansvarig hos flera olika IT-leverantörer. Jag har stor erfarenhet av kundutveckling, upphandlingar och projektledning.

Vad uppskattar du med att arbeta med IT?

Vi lever i en tid av konstant förändring, där IT spelar en central roll och driver denna utveckling framåt. Det är en spännande resa som vi tar tillsammans med våra kunder. Det är fascinerande att se hur IT har en avgörande betydelse och hur det påverkar samhället i stort.

Jag brinner för att hjälpa organisationer att få ut det bästa av sina IT-leverantörer och att optimera sina IT-lösningar. Jag känner mig särskilt engagerad i upphandlingsprocesser, där vi har stor möjlighet att påverka och stor bevisad förmåga att skapa positiva förändringar.

Din roll hos kund?

I min roll som upphandlingsledare har jag ansvaret för hela upphandlingsprocessen. Den sträcker sig från RFI, där vi utifrån kundens behov och kriterier väljer ut de mest lämpliga leverantörerna, till RFP, där vi planerar hur vi bäst kan uppnå kundens effekt- och projektmål. Vi omvandlar detta till en väl genomarbetad kravspecifikation, utvärderar anbuden och levererar ett tydligt beslutsunderlag till vår kund.

I min roll som IT-rådgivare kommer jag att stötta och hjälpa våra kunder att förverkliga det rätta IT-stödet för att de ska kunna fokusera på, och utveckla, sina egna affärer. Med min bakgrund så kommer jag också att jobba med att kvalitetssäkra och agera kravställare mot kundens leverantörer.

Dela inlägg!