Vid tekniska upphandlingar leder en djup insikt i kundernas faktiska behov till avsevärt reducerade anbudspriser

Sedan vi grundade MissionPoint 2015 har vi haft förmånen att driva ett stort antal upphandlingar av IT-drift och system. Vi har återkommande fått mycket positiv återkoppling från de leverantörer som medverkat; vanligtvis får vi höra att processen upplevts professionell och rättvis, att upphandlingsmaterialet varit i toppklass och att man som leverantör givits bra utrymme att visa upp sig från sin bästa sida.

Till skillnad från mer kostnadsorienterade upphandlingskonsulter innebär vår modell för lyckad outsourcing ett stort fokus på strategi, teknisk arkitektur och konkreta effektmål; vi ser aldrig en upphandling som en ren inköpsprocess. Genom att investera lite mer tid i förarbete och tydligt konkretisera nuläge, målbild och vilka tjänster som skall förvärvas undviks osäkerhetsfaktorer som leverantören behöver ta höjd för i sin prissättning, vilket ofta märkbart reducerar slutliga kostnadsbilden.

Vi har också länge utmanat det klassiska 36-månadersavtalet; att låsa in tekniska och ekonomiska faktorer på flera års sikt är inte en hållbar modell i dagens snabbt rörliga IT-utveckling. Vår målsättningen är istället att upprätta avtal som skall hålla betydligt längre än 36 månader, men där flexibiliteten aldrig blir lidande. Så länge samarbetet fungerar väl är det vår tydliga åsikt att det inte finns någon anledning att lägga tid på omförhandlingar. Ansvaret vilar dock på bägge parter att säkerställa att så blir fallet!

MissionPoint hade under våren förmånen att leda SIS upphandling i nära samverkan med Andreas Bedeus och SIS IT-avdelning, och Computer Sweden fångade upp just detta avtalsupplägg som intressant. Läs hela artikeln här.

Dela inlägg!