Välkommen Niclas!

Vem är du?

Jag är en person som trivs bra i landet mellan teknik och människor, hittar sätt att få IT att hjälpa personer bli effektivare och ha roligare på sina arbeten. Mitt lite nördiga intresse i system gör att jag lätt sätter mig in i olika systems styrkor och svagheter.

Förutom familjen, där den mesta tiden läggs, spenderas mycket tid på fotbollsplanen och golfbanan. Jag tar också gärna på mig olika DIY-projekt på huset, det är något tillfredställande att skapa något.

Vad fick dig att söka till MissionPoint?

Jag hittade annonsen på LinkedIn under en semester i Spanien och kände direkt att det här lät intressant. Efter några samtal kändes det helt rätt och sen gick det undan och ett par veckor senare hade jag kritat på för att bli en del att det här sköna gänget. 

Bakgrund

Jag har jobbat med IT i olika roller sedan jag tog min Civilekonomexamen från Uppsala universitet 2011. Jag har haft många roller men några är: Product Manager, KAM, Partner Manager, Konsult och Projektledare. Fokus har oftast legat på ekonomi- och säljprocesser där jag känner mig som mest hemma. Men det har också varit naturligt i mina roller att kliva in på fler systemområden.

Varför älskar du att jobba med IT?

Jag är nog i grunden en rätt lat människa, vilket avspeglar sig i att jag ogillar att göra onödiga saker. Därför har jag alltid eftersökt effektivare sätt att göra saker, vilket har lett till att jag har blivit expert på det. Eftersom jag gillar människor och teknik så hamnar jag lätt som “tolk” mellan utvecklare/konsulter och användarna, oavsett om det handlar om ekonomiska frågor eller rena användarförbättringar. IT är den bästa möjliggöraren för att uppnå ökad produktion utan att lägga ned mer tid.

Din roll på MissionPoint?

Min roll som IT-rådgivare kommer att handla om att hjälpa kunderna att använda IT på ett sätt som hjälper företagen, inte är ett nödvändigt ont. Det finns oändligt med effektiviserings- och automatiseringsmöjligheter som ger mycket stor effekt i rutinarbetet.

Med min bakgrund tar jag rollen som systemexpert i våra kundteam så att vi kan ta ett allt större proaktivt helhetsansvar för kundens IT-stöd.

Dela inlägg!